top of page

Doarjaga máksin

Question Mark Square_edited_edited.png

Hva er fagrapport?

Avhengig av hvilken type prosjekt det er (forstudie, forprosjekt, etableringsprosjekt eller kompetansehevingsprosjekt) og innhold på prosjektet skal det i utganspunktet leveres en faglig rapport på det arbeidet som bedriften har gjort i prosjektet.
 

Eksempel på fagrapport:

 • Forretningsplan

 • Prosjektplan for neste fase 

 • I søknaden har søker skrevet at de ønsker å undersøke markedet for en etablering av hesteridning som et reiselivsprodukt. I fagrapporten bør det fremkomme om det var et marked og hvilken type marked man finner ut er potensiell.

 

I etableringsprosjekter kan det være mulig å levere annen type rapport enn fagrapport, men dette må avklares med Ovddos i forkant.

Question Mark Square_edited_edited.png

Hva er fagrapport?

Avhengig av hvilken type prosjekt det er (forstudie, forprosjekt, etableringsprosjekt eller kompetansehevingsprosjekt) og innhold på prosjektet skal det i utganspunktet leveres en faglig rapport på det arbeidet som bedriften har gjort i prosjektet.
 

Eksempel på fagrapport:

 • Forretningsplan

 • Prosjektplan for neste fase 

 • I søknaden har søker skrevet at de ønsker å undersøke markedet for en etablering av hesteridning som et reiselivsprodukt. I fagrapporten bør det fremkomme om det var et marked og hvilken type marked man finner ut er potensiell.

 

I etableringsprosjekter kan det være mulig å levere annen type rapport enn fagrapport, men dette må avklares med Ovddos i forkant.

Dábálaččat máksojuvvo doarjja go prošeakta loahpahuvvo. Erenoamáš dilálašvuođain sáhttá máksojuvvot gitta 75 % oassi go duođašta čoggojuvvon goluid.

Máksin čađahuvvo 2 vahkku siste dan rájes go máksingáibádus oktan visot duođaštusaiguin leat boahtán. 

Oassemáksu

 • Maŋŋel go prošeakta lea álggahuvvon ja bures boahtán johtui, de sáhttá ohcat oažžut máksojuvvot gitta 30 % juolludansupmis, almma rehketdoalloduođaštusaid haga.

 • Oassemávssu ovddas mii lea eanet go 30 % gáibiduvvo duođaštuvvon rehketdoallu, ja de sáhttá erenoamáš dilálašvuođain máksojuvvot gitta 75 % oassemáksu doarjjasupmis, muhto ii goassege dan eanet.

Loahppamáksu

Vai oažžu doarjaga máksojuvvot, de galgá sáddet máksingáibádusa ja seammás buktit:: 

 • Fágaraportta (go lea relevánta)

 • Loahpparaportta 

 • PLP-raportta

 • Prošeaktarehketdoalu (golut ja ruhtadeapmi)

 • Diibmolisttu iežas barggu ovddas

Juolludemiid ovddas mat leat eanet go 200 000 ruvnno, galgá doarjjavuostáiváldi sáddet divoduvvon prošeaktarehketdoalu maid revisora lea dohkkehan, dahje maid dohkkehuvvon rehketdoalli lea dohkkehuvvon jus doaimmas ii leat revišuvdnageatnegasvuohta. Dalle go suohkan ja fylkasuohkanat ieža leat doarjjavuostáiváldit, de eai dárbbaš sáddet divoduvvon prošeaktarehketdoalu.

Juolludemiid ovddas mat leat unnit go 200 000 ruvnno, galgá doarjjavuostáiváldi buktit rehketdoalu maid dohkkehuvvon rehketdoalli lea duođaštan.

Juolludemiid ovddas mat leat unnit go 50 000 ruvnno, dohkkehuvvo prošeaktarehketdoallu mii duođaštuvvo mildosiiguin.

 • Prošeaktarehketdoallu galgá leat gollomeroštusa mielde ráhkaduvvon. Iežasbargu galgá duođaštuvvot diibmolisttuin.

Doarjaga ruovttoluottamáksin

 • Olles dahje oassi máksojuvvon doarjagis sáhttá gáibiduvvot máksojuvvot ruovttoluotta opmodat, doaimma diŋggat dahje vuoiŋŋalaš vuoigatvuođat vuvdojuvvojit dahje sirdojuvvojit eret riikkas dahje ovtta guovllupolitihkalaš doaibmaguovllus eará doaibmaguvlui viđa jagi siste máksindáhtona rájes, earret go jus Ovddos lea mearridan juoidá eará. Doarjjavuostáiváldis lea geatnegasvuohta ovdagihtii muitalit Ovddos AS:ii vuovdima dahje sirdima birra.

 • Jus doarjjavuostáváldi addá boasttu dieđuid dahje jus juolludeapmi ii adnojuvvo juolludeami eavttuid mielde, de sáhttá olles dahje oasit juolludeamis gáibiduvvot máksot ruovttoluotta.

 • Máksojuvvon juolludeapmi sáhttá gáibiduvvot máksot ruovttoluotta jus čájehuvvo ahte doarjja rihkku EEO-šiehtadusa njuolggadusaid. Dan oktavuođas gustojit čuovvovaš eavttut:

  • Ovddos AS:s lea riekti gáibidit oažžut dárbbašlaš dieđuid.

  • Doarjjavuostáváldis lea geatnegasvuohta muitalit eará almmolaš doarjagiid birra.

  • Lobihis máksojuvvon doarjja sáhttá gáibiduvvot máksot ruovttoluotta.

Spørsmålstegn Square

Eksempel

Delutbetaling

Du har fått innvilget kr 200 000 i tilskudd, som utgjør 75 % av kostnadene.

Du har påløpte prosjektkostnader på kr 130 000, dette utgjør 65 % av tilskuddssum.

(Ved særlige tilfeller kan det foretas delutbetaling på opptil 75 %)

Da kan du få 75 % av kostnadene som da utgjør kr 97 500. Forutsetningen er at du har en begrunnelse for dette (f.eks. nyoppstartet bedrift og kostnadene er for det meste eksterne kostnader/kjøp av tjenester)

 • Facebook
 • Twitter
bottom of page