top of page
Sádde munnje ođasreivve ja dieđuid
Go sáddet dieđuid, de seammás dohkkehat oažžut e-boasttaid mis

Giitu dieđiheami ovddas!

bottom of page