top of page

Forstudie i Næringsvennlig kommune

Prosjektleder

Hilde Svenning

Prosjektperiode

Januar 2022 - Juni 2022

Les mer

Om prosjektet

NVK er Innovasjon Norges program for utvikling av kommunenes arbeid med næringssaker. Dette er et Verktøy for kommuner som vil styrke kommunens funksjon som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv. Verktøyet omfatter både kartlegging, planlegging og iverksetting av forbedringsarbeid, inkludert effektmåling.

Formål:
Løfte de kommunale tjenestene som tilbys næringslivet. Dette innebærer at kommunen skal bli en bedre tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv, både for utviklingen av enkeltbedrifter og nettverksamarbeid.

Dette skal på lengre sikt bidra til å skape flere arbeidsplasser, økt lønnsomhet i bedriftene, samt styrke utviklingsevnen i næringslivet.

Prosjektleder

Hilde Svenning

Hilde Svenning

Hilde Svenning jobber i Kupa og er ekstern prosjektleder for prosjektet

Delfinansiert av

Prosjekteier

Innovasjon Norge

Kautokeino kommune

Prosjektplan

bottom of page