top of page

Forprosjekt i Sápmi Business Arena

Prosjektleder

Katarina Påve-Gaup

Prosjektperiode

2021-2022

Les mer

Om prosjektet

Ovddos ønsker å skape arenaer for samisk næringslivsutvikling og på langsikt bidra til å styrke innovasjonsevnen og skape et robust næringsliv i Sápmi. Sápmi Business Arena er for innovasjon entreprenørskap, og er for deg som ønsker å skape noe.

Prosjektet har sin egen nettside, der du kan lese mer om prosjektet:
https://www.sapmibusinessarena.com/

Prosjektleder

Katarina Påve-Gaup

Katarina Påve-Gaup

Katarina Påve-Gaup er utdannet siviløkonom med erfaring fra lederstillinger i offentlig sektor. Hun driver nå sitt eget konsulentfirma, Arctic Prime, og er prosjektleder for Sápmi Business Arena.

Delfinansiert av

Prosjekteier

Nordic Innovation
Sametinget
Innovasjon Norge
Sparebank 1 Nord-Norge
Troms og Finnmark fylkeskommune
Barentssekretariatet

Ovddos

Prosjektplan

bottom of page