top of page

Arctic Innovation Week

Prosjektleder

Ann Catharina Lango

Prosjektperiode

Oktober 2020

Les mer

Om prosjektet

Dette prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Ovddos, Sápmi Næringshage og kommunen, der Ovddos sto for arrangeringen. Under Arctic Innovation Week la man fokuset på flere spennende temaer, der det overordnede temaet berodde seg på "Kautokeino - veiviseren innen bærekraft i Sápmi". Seminaret ble holdt på Thon Hotel Kautokeino, og ble også streamet, noe du har mulighet til å se her: https://www.youtube.com/watch?v=C0dR2Ni49Gs

Prosjektleder

Ann Catharina Lango

Ann Catharina Lango

Ann Catharina Lango er daglig leder for omstillingsprogrammet i Kautokeino kommune.

Delfinansiert av

Prosjekteier

Ovddos

Prosjektplan

bottom of page