top of page

mies 19, gask

|

Kautokeino

Økonomi- og regnskapskurs for småbedrifter

Daglig leder av en småbedrift har ikke behov for å være en regnskapsekspert eller en regnskapsfører, men vanligvis har alle behov for å kjenne til regnskapet og kunne forstå hva regnskapet forteller. Alle aktiviteter som en bedrift gjør vises i regnskapet, derfor er det veldig viktig

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Økonomi- og regnskapskurs for småbedrifter
Økonomi- og regnskapskurs for småbedrifter

Gos ja goas

2021 mies 19 08:30 – 2021 mies 31 15:30

Kautokeino, Baktevarri 5, 9520 Kautokeino, Norge

Lágideami birra

Kursarrangør: Estimer

Sted: Kautokeino

Metode: Arrangeres i 2 deler, der det er mulig å delta på begge eller kun på en av delene

Varighet: 5 dager totalt

Pris: Egenandel kr 1000 per bedrift

Språk: Samisk

Forkunnskaper: Ingen spesielle krav til forkunnskaper

TRYKK PÅ LES MER OG SE ALLE PÅ TIMEPLAN FOR MER INFORMASJON

Maks antall deltakere: 15

Praktiske opplysninger: Kurset foregår i Kautokeino (sted kommer) og inkludert i prisen er lunsj samt servering i pauser. Kurset er lagt opp med praktiske oppgaver underveis i kurset.

Alle bør ha med egen pc.

Kursbevis vil bli tildelt.

Dato

Del 1: Økonomi for ikke-økonomer

19. mai - Bakteharji kafe

20. mai - Bakteharji kafe

 

Del 2: Grunnkurs i regnskapsføring

26. mai - Bakteharji kafe 

27. mai - Bakteharji kafe

31. mai - Bakteharji kafe

Program

Dag 1: Økonomi for ikke-økonomer

• Sentrale økonomiske begreper – bedriftsøkonomi

• Hvordan forstå tallene i regnskapet – regnskapsanalyse

• Kostnadsbegreper for kontroll og bedre beslutninger - økonomistyring

• Pris og etterspørsel – pris som virkemiddel

• Kalkyle og kalkulasjonsprinsipper – hvordan lage gode estimater

Dag 2: Økonomi for ikke-økonomer

• Budsjetter og prognoser – planlegging og tallfesting av fremtiden

• Prosjekt- og investeringsanalyse – lønnsomhetsberegninger

• Hvordan finne forbedringspunkter – målsetting og KPI

• Casearbeid – fra budsjett/prognose til resultat i en aktuell bedrift eller prosjekt

Dag 3: Grunnkurs i regnskapsføring

• Hva er et regnskap og hvordan er det bygd opp

• Kontoplan

• Hvordan føre et regnskap

• Posteringsregler (debet og kredit)

• Bilagsføring av konkrete bilag for en aktuell bedrift

Dag 4: Grunnkurs i regnskapsføring

• Lover og regler du må forholde deg til

• Merverdiavgift

• Periodisering

• Periodeavslutning og rapporter

• Resultat og balanse

• Inn / utbetalinger

Dag 5: Grunnkurs i regnskapsføring

• Fakturering

• Casearbeid – gjennomgang og registrering av konkrete bilag for en aktuell bedrift

Påmelding

Påmeldingsfrist er 5. februar 

Påmelding skjer i 2 deler, det er valgfritt om man ønsker å delta på begge delene. Dersom man deltar på kun en av delene betaler man kr 500 i egenandel. 

Endelig bekreftelse og faktura vil bli sendt ved påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter påmeldingsfrist refunderes ikke kursavgift, deltaker kan imidlertid erstattes av en kollega.

Avlysning

Dersom ikke mange nok melder seg på et kurs eller arrangement, forbeholder vi oss retten til å avlyse inntil 1 uke før.

Personvern

Ved påmelding blir du oppført på en deltakerliste som er tilgjengelig for andre deltakere. Formålet med deltakerlisten er at man skal kunne gjøre eventuelle tilpasninger til gjennomføringen av kurset/arrangementet og at deltakerne skal få et godt grunnlag for nettverk. Deltakerlisten inneholder navn og bedrift, Ifm. gjennomføring av digitale kurs vil også din e-post bli delt ifm. å sende ut en møteinnkalling.

Foto- og video

Vi gjør oppmerksom på at foto- og/eller videoopptak kan forekomme på våre kurs/arrangementer. Dette kan bli brukt i forbindelse med markedsføring av Kommunikasjonsforeningen og våre kurs/arrangementer, som inkluderer nettsiden, fagbladet og/eller sosiale medier. Vi kommer til å opplyse om dette på det aktuelle kurset/arrangementet.

Diibmoplána


  • 7 diibmur

    Økonomi for ikke-økonomer

    Bakteharji kafe

  • 7 diibmur

    Økonomi for ikke-økonomer

    Bakteharji kafe
3 more items available

Dele dette arrangementet

bottom of page