top of page

borg 20, duor

|

LES-bygget

Kurs i prosjektledelse i praksis

PLP (prosjektlederprosessen) kurs for bedrifter, gründere og folk som ønsker å etablere bedrift eller gjennomføre utviklingsprosjekter i Kautokeino

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Kurs i prosjektledelse i praksis
Kurs i prosjektledelse i praksis

Gos ja goas

2020 borg 20 08:00 – 2020 borg 21 16:00

LES-bygget, Bredbuktnesveien 50, 9520 Kautokeino, Norge

Lágideami birra

Innovasjon Norge arrangerer PLP kurs for bedrifter og etablerere som har planer om å søke om midler fra Ovddos eller andre som ønsker å lære om PLP metoden.

Kurset gir grunnleggende kompetanse i prosjektstyring med PLP-metodikken.

Dette er PLP

PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

  • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
  • Fast organisering og noen faste roller: En prosjekteier utnevner en prosjektansvarlig (PA) i tillegg til prosjektleder (PL). Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
  • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår. Prosjektansvarligs (PA) rolle i beslutningsprosessen.
  • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, beslutningspunkter, milepæler og identifisering av kritiske suksessfaktorer.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

Les mer om PLP (prosjektlederprosessen) her 

Programmet til kurset finner du her

Det er 25 plasser til kurset og deltakere får kursbevis. For å delta må du melde deg på, enten ved å trykke på svar utbes "S.U" knappen og skrive inn navn og e-post adresse eller ved å sende e-post til post@ovddos.com med navn og e-post adresse. 

Pris

Gratis for folk og bedrifter i Kautokeino

For eksterne koster det kr 1600 i egenandel per person (1200 i honorar + lunsj 200 kr per dag)  

Dele dette arrangementet

bottom of page