Styrke bostedsattraktiviteten i Kautokeino

Prosjektleder

Anne Maret Sara

Prosjektperiode

Desember 2020 - Desember 2021

Les mer

Om prosjektet

Prosjektet for å styrke bostedsattraktivitet i Kautokeino kommune har som mål å bidra til et godt samfunn for de som bor i Kautokeino kommune, bidra til en lettere integreringsprosess for nylig innflyttede, samt å vise frem de positive sidene ved Kautokeino til folk utenfor kommunegrensen.

Prosjektleder

Anne Maret Sara

Anne Maret Sara

Anne Maret Sara jobber som prosjektleder i dette prosjektet. Hun er nylig utdannet som økonom og jobber på Ovddos AS som prosjektkoordinator.

Delfinansiert av

Prosjekteier

Ovddos

Prosjektplan