Tundra studio/Duottar studio

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Målsettingen i dette forprosjektet velge entreprenør for ombygging av gammen i Buletjávri, slik at gammen kan brukes til dubbing av film; jft. plantegning. Videre er målsettingen å sikre alle tillatelser for prosjektet, finansiere ombyggingsarbeidene og igangsette ombyggingen. Internasjoalt Filminstitutt as (ISFI) vil leie det ombygde arealet i gammen til TUNDRA STUDIO. Filbmagoahti OS skal bare tilrettelegge for at lokalene ombygges etter den standard som ISFI as med sin samarbeidsparter har satt. Det skal avklares i forprosjektet om utleier skal stå ansvarlig for ombyggingen Antall vedlegg Revisjon eller om ISFI as selv vil gjøre det. Det avhenger av hvordan ombyggingen kan finansieres og hva utleier og ISFI as bestemer seg for. Det skal avgjøres i forprosjektet. For Filbmagoahti OS sin del er drift i sammenhengen bare det som angår utleie av arealet til ISFI as. For ISFI as gjelder deres planer om innhold og drift av lyd- og klippestudio. De planene er ikke inkludert i dette forprosjektet, men er utviklet internt i ISFI as. På grunnlag av de planene har Filbmagoahti OS fått forespørsel om eventuelt å ombygge gammen til studio eller eventuelt at ISFI as får gjøre det. I gjeldende leieavtale mellom Filbmagoahti OS og ISFI as er det lagt til rette for at ISFI as kan gjøre tilpassing/ ombygginger av lokalene etter egne behov.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mars 2020-April 2020

Tilskuddssum

50000

Prosjekteier

Filbmagoahti AS

Kontaktperson

Nils Thomas Utsi