Sapmi Business Conference 2022

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Utarbeide en helhetlig prosjektplan for en næringslivskonferanse for samsike samfunn som arrangeres i Kautokeino 2022 samt til pilotarrangement høsten 2021. Overordna skal næringslivskonferansen være en plattform for samisk samfunnsdebatt og samtidig skal suksesshistorier fra omstillingsprosjekter i perioden 2019-2021 synliggjøres

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Juni 2020-Oktober 2020

Tilskuddssum

130000

Prosjekteier

Ovddos AS

Kontaktperson

Arctic Prime v/Katarina Påve Gaup