Nyetablering av Fysiovakuum i Kautokeino

Nyetablering

Beskrivelse fra søker

Jeg har drevet privat klinikk de siste 10 årene på Evenskjer i 100% stilling. Nå har jeg flyttet tilbake til hjembygda, Kautokeino, og starter opp med ny klinikk her. Jeg har et ønske om å bruke samisk i behandlingssammenheng til alle som er samisktalende. Samarbeid med andre helseaktører, den offentlige helsetjenesten og lag/foreninger vil jeg aktivt gå inn for. Mitt hjerte brenner for å gjøre en innsats for folkehelsa i bygda, sammen med andre som har samme mål. Jeg har behandlet folk i Kautokeino over flere år med jevne mellomrom. Etterspørselen har vært regelmessig over tid, og det tyder på at en slik klinikk vil overleve også her. Denne type behandling, Vitageobehandlingen som den heter, finnes bare i Sør-Norge. Jeg er opplært av den russiske legen Mihkail Bazanov. Min erfaring er at metoden og tilnærmingen passer godt for folk flest her i Kautokeino. Jeg ønsker også å gi lavterskel tilbud i styrketrening og intervalltreninger, ved å søke om midler fra fylket/sametinget, folkehelsemidler til fysisk aktivitet. Dette for at det ikke skal koste deltakerne for mye.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Februar 2020-Oktober 2020

Tilskuddssum

70000

Prosjekteier

Fysiovakuum

Kontaktperson

Berit Anne Reinås