Mixing in the box med Mastring

Kompetanseheving

Beskrivelse fra søker

I Kautokeino er det 5-6 profesjonelle musikkforetak som driver egne studioer til produksjon av musikk. "Mixing in the box med Mastring" er et kompetansehevende kurs levert av Norsk lydskole for musikkprodusenter som mikser musikk på datamaskin (in the box). I dette inngår også mastring, som er sluttprosessen for klargjøring av musikk for utgivelse.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mars 2020-Mai 2020

Tilskuddssum

28710

Prosjekteier

Guovdageainnu musihkkariid searvi

Kontaktperson

Henrik P. Hætta