Markedsutvikling og kapasitetsøkning i Rein Styrke.

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Selskapets kjerneprodukt er produksjon og salg av et kosttilskuddsprodukt basert på einlever som råvare. Bedriften har etablert et småskalaanlegg i Kautokeino som tar hånd om hele verdikjeden fra produksjonen til distribusjon. Dagens anlegg har kapasitet for produksjon av ca. 3-5 tonn reinlever, men for å Antall vedlegg Revisjon kunne reelt øke vil man måtte investere i større og bedre produksjonsutstyr. Bedriften skal også aktivt starte kundetilpasset kommunikasjon via forbedret nettbutikk slik at våre profilelementer som til nå ikke har vært i bruk, vil vi kunne formidle et enda større fokus på energi, vitalitet og helse, tillegg til natur, tradisjon, bærekraft og kortreist mat.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

August 2020-Januar 2021

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Reinstyrke AS

Kontaktperson

Ellen Cecilie Triumf-Buljo