GLR webTV og livestreaming

Etableringstilskudd

Beskrivelse fra søker

Guovdageainnu Lagasradio AS vil bygge opp moderne tjenester, som nett-tv og
streaming av arrangementer og møter for å gi GLR flere ben å stå på, fra radio og
studioproduksjoner, til også å kunne levere livestreaming og web-tv; offentlige møter,
konserter, kultureventer, konfirmasjoner og alle andre kirkelige handlinger,
konferanser, seminarer og utearrangementer av forskjellig art. Etter korona-krisen er
markedet tilstede. Dette kommer til å bli normalen fremover, å streame møter og
konserter i tillegg til fysisk tilstedeværelse også etter pandemien.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mai 2020-Desember 2020

Tilskuddssum

95000

Prosjekteier

Guovdageainnu lagasradio AS

Kontaktperson

Nils Martin Kristensen