Forprosjekt for å klargjøre for videre produksjon og sikre arbeidsplasser ved digitalisering

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Vi ønsker å utvikle en digital opplæringsplan for å dokumentere produksjonen av våre lavvuer og gammer. I tillegg vil vi digitalisere alle våre maler og mønstre, for å bedre sikre oss mot brann og for å klargjøre produksjonen for en helautomatisk klippemaskin.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

April 2020-August 2020

Tilskuddssum

200000

Prosjekteier

Arctic Lavvo AS

Kontaktperson

Anders Bongo-Wiik