Forprosjekt for å øke verdiskapning av reinkjøtt

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Utvikle en tilleggsnæring til reindriften, der vi i første omgang skal få betydelig verdiøkning fra vårt eget reinkjøtt. Videre skal vi se på muligheten å bruke andre naturprodukter som det skal utvikles produkter fra, f.eks bær, elg og planter. I tillegg skal etableringen bygge opp under familiens reiselivssatsing i Čavžo Safari om gjøre Maze til et mer attraktivt reisemål gjennom et større tilbud av kultur og lokale matopplevelser.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Juni 2020 - Januar 2021

Tilskuddssum

77000

Prosjekteier

Beskadesrein AS

Kontaktperson

Biera Johansen Eira