Flerbruks nærings- og kultursenter

Forstudie

Beskrivelse fra søker

Ailo Eiendom AS har fått henvendelse fra flere enkeltpersoner og små bedrifter som ønsker å få avklart om det kan være grunnlag å få etablert et flerbruks nærings- og kultursenter ved vårt næringsbygg i Njurgoluodda 1 i Kautokeino. Med bakgrunn i dette skal nå gjennomføres en forstudie der partene i fellesskap skal starte et arbeid med å avklare grunnlaget for en slik etablering og avklare hvordan virksomheten skal organiseres og drives. Foreløpig er det 15 parter som er potensielle interessenter. Prosjektet er også åpen for at andre interesserte kan delta. Disse inviteres til å ta kontakt med prosjektansvarlig Mikkel A. Gaup. Prosjekteier har engasjert Visjona til å bistå som rådgiver og prosjektleder i det videre arbeidet.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

April-juli 2020

Tilskuddssum

75000

Prosjekteier

Ailo Holding AS

Kontaktperson

Mikkel A. Gaup