Etablering til hjemkommunen

Nyetablering

Beskrivelse fra søker

Bedriften ble oppstartet i oktober 2018. Søker er et eiendomsselskap som eier Hålogaland Brønn- og Energiboring AS som ble kjøpt fra Skånland Eiendom AS Bedriften driver i all hovedsak boring etter vann, både til private og bedrifter. Vannbrønn Energibrønn Veigjennomboring Flytte bedriften/basen vår til vår hjemkommune.Fysisk står alle maskiner og utstyr per dags dato i Skånland, Evenskjer. Det er søkt om næringstomt av Kautokeino kommune, hvor basen i fremtiden skal stå.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Mai 2020 - Juli 2020

Tilskuddssum

88000

Prosjekteier

Gáivo AS

Kontaktperson

Bjørn Arvid Hætta/Sara Irene Eira Hætta