Etablering av sportsbutikk

Nyetablering

Beskrivelse fra søker

Vi planlegger å etablere en god sportsbutikk i sentrum av Kautokeino. Vi som ønsker å starte opp er Ole Einar Hætta og Roger Karlsen. Vi har gode allroundkunnskaper innen sport og friluftsliv, men med noe ulik spisskompetanse.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Juli 2020-August 2020

Tilskuddssum

150000

Prosjekteier

Kautokeino sport og fritid

Kontaktperson

Roger Karlsen, Ole Einar Hætta