Økt verdiskapning av reinkjøtt

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Ut ifra dagens besluttede øvre reintall, er det nødvendig å øke inntjening fra reindriften og samtidig utvikle biprodukter som skal gi merverdi med basis fra reindriften.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Juni 2020-Januar 2021

Tilskuddssum

72000

Prosjekteier

Elle Sire Triumf

Kontaktperson

Elle Sire Triumf